Příkazy ipconfig, ping, systeminfo, ftp

ping

Jedná se o jeden z rodiny příkazů TCP/IP protokolů, který zasílá protokolem ICMP požadavek na odezvu vzdáleného počítače a přitom ukáže jeho IP adresu (jeho časté využití je k zjištění IP adresy). Použití příkazu ping je také často blokováno (např. www.microsoft.com).

-t Opakovaně odešle určenému hostiteli žádost o odezvu.
-n počet Počet odesílaných žádostí o odezvu.
-l velikost Velikost vyrovnávací paměti k odesílání.
-f V paketu nastaví nefregmentovat
-i TTL Hodnota Time To Live
-v TOS Typ služby
-r počet Znamená cestu pro zadaný počet směrovačů.
-s počet Časové razítko pro zadaný počet směrovačů.
-k(-j) hostitelé Seznam hostitelů určuje všechny uzly cesty (-j hlavní uzly cesty).
-w čas_limit Časový limit čekání na odpověď (v ms).

ipconfig

Kdo ovládá tento příkaz, ovládá připojení počítače v síti. Ipconfig je výborný zdroj informací. Nebudu o něm nic víc psát, protože bych jenom opakoval nápovědu příkazového řádku.

Systeminfo

Zobrazí podrobné informace o počítači, operačním systému, informace o nainstalovaných programech včetně záplat operačního systému. Nemusím snad ani říkat, jak by to mohlo být pro útočníka přínosné.

FTP

Spustí se jednoduchý FTP klient příkazové řádky. Útočník může odesílat data na svůj FTP server a nebo naopak z něj data přijímat. Také ho můžete využít, když zrovna nemáte jiného FTP klienta.

-v Vypne zobrazování odpovědí vzdáleného serveru.
-n Vypne automatické přihlášení po úvodním připojení.
-s:nazev_souboru Určuje textový soubor obsahující příkazy FTP, které budou automaticky spuštěny po spuštění služba FTP.
-A Přihlášení jako anonymní uživatel.
hostitel určí název nebo ip adresu vzdáleného hostitele ke kterému se má příkaz připojit.

tasklist a taskkill

První z jmenovaných zobrazí spuštěné procesy (včetně antivirového programu, firewallu atd.) a drhý z jmenovaných dokáže proces ukončit.

tracert

Trasování dat směřujících k zadanému cíli. Podobně jako u pingu je k cíli zaslána žádost o odezvu (může být jiného druhu). Odpovídají však všechny počítače, kterými data procházejí, nikoli pouze cíl. Díky tomu jemožné přesně určit trasu, kudy data procházela. Je velice užitečný při hledání problémových míst v síti.

Užitečná dávka

Toto je jednoduchá dávka, která po spuštění provede všechny tyto příkazy a uloží výsledek na disketu. Výsledky si můžete doma v klidu prohlídnout. Tuto dávku si můžete stáhnout ZDE

@echo off
net user administrator > a:netuser.txt
net localgroup > netloc.txt
net localgroup administrators > a:netlocad.txt
net session > a:netses.txt
net share > a:netshar.txt
net statistics server > a:netstat.txt
ipconfig /all > a:ipcon.txt
tasklist > a:tasklist.txt
systeminfo > a:system.txt
net config server > a:netcons.txt
net config workstation > a:netconw.txt
net accounts > a:netac.txt
echo Hotovo!