Dávky v praxi

První příklad dokáže počítat obvody matematických obrazců. Dal jsem do tohoto příkladu pouze obvod obdélníku a čtverce, ale udělat další by nebyl žádný problém. Tento příklad dokáže počítat jenom ze zadaných hodnot obvod, ale udělat menší úpravu, že třeba když zadáte jako hodnotu písmeno x, tak by se počítala tato strana. Já jsem si podobně vytvořil dávku, která za mě počítá odpisy, když zadám odpisovou skupinu a jestli se jedná o odpisy zrychlené nebo rovnoměrné a zbytek udělá dávka sama (pro ty co nevědí, tak odpisy jsou taková ekonomická hříčka, za tohle vysvětlení by mě učitel ekonomiky zabil). Tak a tady je ten příklad:

obvody.bat
@echo off
REM *** Jednoduchý příklad využití dávek
REM *** Autor: Michal Blažek (mujweb.cz/www/dosms/)

:zacatek
color 35
echo Obvody geometrickych utvaru
echo ===========================
echo C - Obvod ctverce
echo O - Obvod obdelniku
echo K - Konec davky
echo Zadejte pismeno obrazce, jehoz obvod chcete vypocitat:
set /p vyber=
set ctverec=C
set obdelnik=O
set finite=K
if /i %vyber%==%ctverec% goto octverce
if /i %vyber%==%finite% goto konec2
if /i %vyber%==%obdelnik% goto oobdelniku else goto konec
REM *** Přepínač /i znamená, že podmínka nebude rozlišovat malá a velká
REM *** písmena. V tomto příkladu vzácně můžet použít tradiční operátor ==

:octverce
color 42
echo Obvod ctverce
echo =============
set /p stranaA=Zadejte velikost strany a:
echo vzorec: o = a . a
echo a = %stranaA%
echo _________________
echo                                   .
set /a "vysledek1=stranaA*stranaA"
echo o = a . a = %stranaA% . %stranaA% = %vysledek1%
echo                                   .


pause
goto konec2

:oobdelniku
color 75
echo Obvod obdelniku
echo ===============
set /p stranaA=Zadejte velikost strany a:
set /p stranaB=Zadejte velikost strany b:
echo vzorec: o = a . b
echo a = %stranaA%
echo b = %stranaB%
echo _________________
echo                                   .
set /a "vysledek1=stranaA*stranaB"
echo o = a . b = %stranaA% . %stranaB% = %vysledek1%
echo                                   .
pause
goto Konec2
:konec
color 67
echo Toto pismeno neznam. Nyni stisknete libovolnou klavesu pro navrat do

hlavni nabidky
:konec2