Příkazy dir, cd, exit, cls

dir

Příkaz dir slouží pro výpis složky, takže je asi nejpoužívanějším příkazem. Stejně jako další příkazy, které budeme probírat, jeho chování ovlivňují parametry.

Parametr = za parametry (jsou také někdy nazývány přepínače) se považují znaky za lomítkem (viz. níže). Tyto parametry ovlivňují vykonání příkazu.
Syntaxe: C:příkaz /parametry

Parametry příkazu DIR
dir /p    Po zaplnění všech řádků se příkaz pozastaví a počká na stisk libovolné klávesy.
dir /b    Vypíše pouze názvy souborů bez záhlaví a zápatí.
dir > vypis.txt Uloží výpis obsahu složky do souboru vypis.txt (ten bude v aktuálním adresáři).
dir /s    Vypsány budou i podsložky.
dir /q    Navíc bude zobrazen sloupec vlastník souboru.

Změna aktuální jednotky

Přepnout z jedné diskové (nebo i virtuální) jednotky můžete příkazem: pismeno_disku: (např. A:)

cd

Pokud chcete přejít z jedné složky do druhé, je zde příkaz cd (Change Directory). Příkaz cd je zde nutný, protože pokud byste napsali jenom system32 a stiskli ENTER, příkazový řádek by si myslel, že jde o soubor a tedy by záhlásil tuto chybu:

system32 není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
sputitelného programu nebo dávkového souboru.


Je tedy nutné napsat cd system32. Nic nezkazíte pokud budete psát cd ./system32. Tento postup by byl nutný u unixových operačních systémů (je proto dobré si na to zvykat). Pokud se chcete vrátit do nadřazené složky není nutné znovu spouštět příkazový řádek, ale k tomuto účelu slouží příkaz cd... Ten přejde do nadřazeného adresáře a příkazem cd../NASM – zabijete dvě mouchy jednou ranou, protože tento příkaz přejde do nadřazeného adresáře a současně přejde do adresáře NASM, který se tam nachází. Napsáním příkazu cd bez parametrů se vypíše aktuální složka (užitečné při dávkách).

exit

Zavírat příkazový řádek křížkem v pravém horním rohu je zde pokládáno za nekorektní ukončení. Je lepší příkazový řádek ukončovat příkazem exit.

cls

Při delší práci s příkazovým řádkem se dříve nebo později zaplní obrazovka, a proto je dobré pro větší přehlednost občas použít příkaz cls (Clear Screen), který vymaže obrazovku příkazového řádku a kurzor se posune zpět na výchozí pozici při spuštění.