Příkazy xcopy, attrib, tree

xcopy

XCOPY rozšiřuje možnosti kopírování v příkazové řádce. Příkazem xcopy lze bez problémů kopírovat i složky. Při pokusu o zkopírování složky pomocí copy, příkaz nefungoval korektně. Syntaxe je standardní, takže xcopy CO KAM /parametry. Atributů tohoto příkazu je velké množství a vzhledem k jednoduchosti použití je zbytečné je vypisovat, takže vás odkazuji na nápovědu k cmd /?.

Attrib

Příkazem můžete měnit atributy souborů. Příkazový řádek zná následující atributy:

R Jen pro čtení Soubor (složku) s tímto obsahem nelze modifikovat, lze pouze číst.
A Archivovat Aplikace Windows se chovají tak, že pokud do nějakého souboru zapíší data, opatří jej atributem Archivovat.
H Skrytý Soubor (složka) není ve Windows standardně viditelný.
S Systémový Tento druh atributu má asi největší utajení a Windows se jeho smazání brání zuby, nehty. Tímto atributem jsou chráněny třeba soubory jako boot.ini nebo autoexec.bat, které jsou v kořenovém adresáři disku.

Příkaz attrib bez parametrů vypíše všechny soubory v aktuální složce s jejich atributy. Atributy můžete v cmd nastavovat takto:

attrib -r Zruší parametr jen pro čtení u všech souborů v aktuální složce.
attrib +r *.txt U všech souborů v aktuální složce s příponou
.txt nastaví atribut Jen pro čtení.
attrib +h -r Nastaví všem souborům v aktuální složke atribut “Skrytý” a odebere atribut “Pouze ke čtení”.
attrib +r a:*.* /s /d- Uzamkne všechny soubory a složky na disketě. Tomu se říká SÍLA KOMBINACE

tree

Zobrazí strom aktuální složky nebo disku. Příkazem C:\tree > strom.txt exportujete celý strom do souboru strom.txt a to by se mohlo hodit 🙂