Příkazy net – 2.část

net user

Příkaz net user je velice nebezpečná zbraň v rukou hackera a také užitečný příkaz v rukou administrátora.

net user karel 85hgj6@b /add
net localgroup administrators karel /add

Právě jsem vytvořil uživatelský účet karel, s dokonalým heslem a přidělil jsem mu administrátorská práva. To může být užitečné, když správce počítače odejte na minutku na záchod a vy máte k počítači přístup. Zde jsou nejdůležitější parametry:

/add Přidá uživatelský účet do databáze uživatelských účtů.
/delete Smaže uživatelský účet.
/active:{yes | no} Aktivuje či deaktivuje daný účet. Pokud není účet aktivován, nemůže uživatel přistupovat na server. Výchozí nastavení je yes. Tento parametr může být velice úžitečný v kombinaci s příkazem net accounts, ve kterém nastavíte, že pokud uživatel třeba 5x špatně napíše heslo, tak se nastaví tato položka na no. To je často používaná metoda zabezpečení.
/comment:”text” Umožňuje napsat si poznámku k účtu (max 48 znaků)
/expires:{datum | never} Datum vypršení účtu. Formát datumu je: mm/dd/yy, či dd/mm/yy podle toho jaký je nastaven kód země.
/fullname:”jméno” Plné jméno uživatele.
/homedir:cesta Nastaví cestu domovského adresáře uživatele. Tato cesta musí existovat.
/passwordchg:yes | no Určuje, zda si mohou uživatelé měnit heslo.
/passwordreq:yes | no Určuje, zda uživatelský účet musí mít heslo.
/profilepath[:cesta] Nastaví cestu profilu přihlášení uživatele.
/times:{doby | all} Doby přihlášení. Doby TIMES mají formát den[-den][,den[-den]], čas[-čas][,čas[-čas]].

net share

Správa sdílených prostředků počítače. S jeho pomocí lze nasdílet data na HDD. Syntaxe je: net share jednotka: cesta

/user:počet Určuje počet uživatelů, kteří se mohou současně připojit ke sdílenému prostředku.
/unlimited Ke sdílenému prostředku se může najednou připojit neomezený počet uživatelů – NEDOPORUČUJI!
/delete Zastaví sdílení prostředku.
Cache:Manual Povolí ruční ukládání souborů a programů do mezipaměti klienta z této sdílené položky. NEDOPORUČUJI!
Cache:Programs Povolí automatické ukádání dokumentů a programů do mezipaměti z této sdílenné položky.
/cache:none Zakáže ukládání do mezipaměti z této sdílené položky.

net localgroup

Správa místních uživatelů počítače. Při spuštění bez parametrů vypíše všechny aktuální skupiny. V tabulce jsou uvedeny přepínače a příklady použití.

/comment:”text” Přidá poznámku k nové či existující skupině. Text je nutné uzavřít do uvozovek.
/domain Provede operaci na řadiči aktuální domény. Jinak se operace provádí na místní pracovní stanici
/add Přidá jméno nebo pracovní skupinu do místní skupiny. Blíže v příkladech dole.
/delete Odstaraní skupinu nebo jméno uživatele z místní skupiny.
net localgroup administrators karel /add Přidá účet Karel do skupiny administrators.
net localgroup administrators karel /delete Vymaže účet karel ze skupiny administrators.
net localgroup opravari /add Přidá uživatelskou skupinu opravari.

net print

Vzdálená správa sdílených tiskáren a jejich tiskových front.

/hold Pozastavuje vytištění tiskové úlohy. Úloha zůstává ve frontě.
/release Reaktivuje úlohu, která je pozastavena.
/delete Odstraňuje úlohu z tiskové fronty.

net send

Příkaz slouží k posílání zpráv mezi uživateli. Vše ostatní obsahuje nápověda příkazové řádky.

Úplné smazání hesel ve Windows

Možná namítnete, že to do seriálu MS-DOS nepatří, ale hned vás přesvědčím, že patří a možná víc než si myslíte. To že je systém Windows děravý, je všeobecně známo, ale to že se v tomto operačním systému najde taková mezera, která zatím nebyla odstraněna mě docela zaráží (Update 18.8.2014 – již byla odstraněna, od XP, Vista, 7 nefunguje). Pokud se vám stane, že zapomenete heslo, disketu na heslo nemáte a prostě jste v háji, tak nezoufejte. Pomůže vám systém MS-DOS. Spusťte počítač z bootovací diskety a pomocí vašich současných znalostí se dostaňte do adresáře C:\windows\system32\config , kde se nalézá soubor SAM a ten když smažete tak máte vyhráno. Touto fintou se smažou hesla všech uživatelů, včetně administrátorského. Ochranou je souborový systém NTFS s kterým neumí MS-DOS pracovat, ale na internetu si můžete stáhnout NTFSDOS a s tím už tohle není problém. Můžete také použít GNU/Linux popřípadě jiný systém Windows.