Příkazy mkdir(md), rmdir, del, rename, move

mkdir(md)

Pomocí mkdir (respektive md) můžete vytvářet složky. Při zadání příkazu mkdir c:\data\texty\ahoj a ani jedna ze složek nebude existovat, vytvoří příkaz i cestu.

mkdir texty Vytvoří podsložku aktuálního adresáře.
mkdir c:\programy\aplikace Bez ohledu na aktuální umístění vytvoří nový adresář, který bude podsložkou adresáře C:\programy.

rmdir (rd)

Příkaz mkdir (make directory) vytváří a rmdir (remove directory) maže složku. S přepínačem /s se vypíše obsah složky s dotazem na jestli skutečně chceta smazat tento adresář. Přepínače /s /q smaží složku bez jakýchkoli dotazů.

del (erase)

Příkaz del i erase mažou soubory. Pro smazání všech souborů s příponou TXT v aktuální složce stačí napsat del *.txt. Tato hvězdičková konvence se dá použít i naopak (del fotka.*).Také můžete smazat všechny soubory v aktuálním adresáři příkazem erase *.*.

rename

Příkaz slouží pro přejmenování souborů nebo adresářů.

move

Příkaz slouží k přesunutí souborů nebo složek. Můžete také použít hvězdičkovou konvenci k přesunutí více souborů (adresářů) najednou. move *.txt adresar přesune všechny textové soubory s touto příponou do složky adresar.