Příkazy net – 1. část

Příkazy skupiny net jsou velice užitečné pro práci se sítí, uživatelskými účty a vůbec pro administrační účely. Toho také mohou využít začínající hackeři. Například pomocí dvou příkazů můžete vytvořit nový účet administrátora (cca 10 sekund). Příkazy net jsou tyto:

net accounts net help net share
net computer net helpmsg net start
net config net localgroup net statistics
net name net stop net pause
net continue net print net use
net file net send net user
net group net session net view

Příkazy net jsou podporovány až ve Windows 2000! Než začnu popisovat, chtěl bych vám doporučit publikaci, z které jsem se hodně naučil o příkazech net. Je to kniha Jakuba Zemánka Slabá místa Windows aneb jak se bránit hackerům

Net Accounts

Slouží k nastavení uživatelských účtů (např. minimální požadovaná délka hesla, doba platnosti účtu, …). Příkaz bez parametrů vypíše aktuální nastavení. Pro další vysvětlování příkazů net doporučuji vytvořit další uživatelský účet na kterém budete moci experimentovat. Zde jsou parametry:

/forcelogoff: {minuty | NO} Čas v minutách do vynuceného odhlášení uživatele. Hodnota NO znamená neomezeně a ta je nastavene implicitně.
/minpwlen:délka Nastaví minimální počet znaků pro délku hesla. Můžete zadat nejvíce 14 znaků. Pokud nastavíte více bude heslo nepoužitelné. Současná hodnota je 6.
/maxpwage:{dny | UNLIMITED} Doba platnosti hesla. Hodnota UNLIMITED znamená neomezeně a je nastavena implicitně
/minpwage:dny Nastaví minimální možnou dobu před možností změny hesla.
/Uniquepw:číslo Požaduje jedinečnost uživatelského hesla během určeného počtu jeho změn. Maximální hodnota je 24. Nikdy jsem nepoužil.
/domain Řadič stávající domény. Rovněž jsem nikdy nepoužil.

net config

Zobrazí konfiguraci síťových služeb “Server” a “Workstation”. Zde je ukázka výpisu.

Název počítače                \PCMICHAL
Celý název počítače             pcmichal
Uživatelské jméno              michal

Pracovní stanice je aktivní

Verze softwaru                Windows 2002

Doména pracovní stanice           SKUPINA
Název DNS domény pracovní stanice      (null)
Přihlašovací doména             PCMICHAL

Časový limit otevření COM (s)        0
Počet bajtů odeslání COM           16
Časový limit odeslání COM (ms)       250
Příkaz byl úspěšně dokončen.

Net Statistics

Příkaz zobrazí výčet snad všech možných statistik síťových aktivit počítače. Pokud použijete tento příkaz na nějaký server zjistíte určitě zajímavé informace.

Net Session

Správa síťových relací daného počítače. Lidsky řečeno příkaz vám jasně zobrazí, kdo, kdy a odkud sdílel data na vašem počítači a pomocí tohoto příkazu máte možnost sdílení okamžitě přerušit. Syntaxe je net session [\počítač] [/delete]