Příkazy color, title, chcp, copy

color

Pomocí příkazu color můžete měnit barvu pozadí a písma v cmd. Číslem barev může být číslo od 1 – 15. Čísla 10 – 15 se tradičně píší v šestnáckové soustavě (A, B, C, D, E). Zde jsou dvě ukázky:

color 24 Kombinace dobrá pro vojáky.
color f0 Černá na bílém.

title

Slouží ke změně titulku příkazového řádku. Když zadáte title Nazdar! tak v titulku bude místo cmd váš text Nazdar! .

chcp

Chcp slouží ke změně aktuální kódové stránky. Microsoft prosadil kódování nazvané Latin II nebo také CP 852. Ve Windows je toto kódování nazýváno Středoevropské kódové jazyky (DOS) . S nástupem Windows 95 zavedl kódování Windows 1250, dnes většinou nazývané jako Středoevropské jazyky (Windows). Aby toho nebylo málo, svět mimo Microsoft zavedl kódování ISO-8859-2, ve WinXP pojmenované jako Středoevropské jazyky (ISO). Příkazový řádek pracuje s kódováním CP 852 a to je také příčinou, že text importovaný z příkazového řádku je ve Windows zobrazen chybně. Nejlépe všechno vysvětlí pokusy. Importujte obsah aktuální složky do textového souboru ( dir > C:seznam.txt ) a teď to otevřete v textovém editoru. A teď otevřete pomocí příkazu type (slouží k výpisu textového souboru přímo do okna příkazového řádku) nějaký český text. A budou tam taky chyby. Výsledek z toho asi vyvodíte. Pro změnu kódování ve Windows slouží příkaz chcp ciselna_hodnota . Před exportem jakéholiv textu z cmd změňte kódovou stránku na chcp 1250.

copy

Slouží pro zkopírování souboru a nebo více souborů (to jedna z hlavních výhod tohoto příkazu, že můžete jedním příkazem zkopírovat x souborů a nemusíte je ani vypisovat). Syntaxe je následující: C:\copy název_zdroje název_cíle

copy zprava.txt texty Zkopíruje soubor zprava.txt do složky texty.
copy zprava.txt textykopie.txt Zkopíruje soubor do složky texty, ale zkopírovaný soubor bude mít nový název kopie.txt.
copy *.txt data Zkopíruje všechny soubory s příponou .txt do složky data.
copy *.txt novy.txt Spojí všechny soubory s příponou .txt do jednoho souboru novy.txt