Příkazy cacls, diskcomp, convert

Cacls

Slouží k nastavení přístupových práv a výhodou příkazového řádku je, že můžete nastavit práva více uživatelům najednou. Exitují tři módy přístupu:

n žádný
r čtení
w zápis
c změna
f úplné řízení

U složek se mohou vyskytnout ještě tzv. příznaky práv: OI – Tato složka a soubory, CI – Tato složka a podsložky, IO – Vyjma aktuálního souboru/složky. Tyto příznaky se mohou i kombinovat. Např.: (OI)(CI) – Tato složka, podsložky a soubory. Pokud nebude příznak uveden týká se nastavení pouze aktuální složky. Pokud budete měnit přístupová práva tak vám mohu doporučit, abyste používali za každou změnou parametr /e. Slouží k tomu, aby původní přístupová práva zůstala zachována pro možnou obnovu.

cacls *.txt /t /g pnovak:r Povolí uživateli pnovakovi čtení všech textových souborů s příponou txt v aktuální složce i v jejích podsložkách.
cacls *.exe /d karel Uživateli Karel zakáže přístup k souborům exe v aktuální složce. Ostatní přístupová práva budou odstraněna!

diskcomp

Porovnává obsah dvou disků (disket).

convert

Příkaz slouží pro převod mezi souborovými systémy. Pomocí tohoto příkazu nemůžete převádět aktuální disk. Pokud se o to pokusíte bude vám nabídnuta možnost, jestli chcete tento disk převést po startu systému. Než budete převádět nějaký disk, tak doporučuji zálohovat data, protože pokud by vám při převádění došlo k přerušení (výpadek proudu, …).

convert h: /fs:ntfs /v

Tento příkaz převede jednotku h: do systému NTFS a přepínač /v znamená, že se vám budou zobrazovány informace o průběhu. Pokud byste chtěli podrobnější informace opět vás odkazuji na nápovědu příkazového řádku.