Příkazy prompt, doskey, echo

prompt

Upravuje výzvu (jako výzva je v příkazové řádce C:\ – píší se za to příkazy) příkazové řádky. Vy jste zvyklí psát příkazy za C:\nazev_slozky\nazev_podrazene_slozky> . Pomocí příkazu prompt můžete poněkud “neatraktivní” C:\ změnit třeba na 20.45 nazev_slozky a nebo jenom na > . Pro bližší informace je zde nápověda příkazové řádky, kterou vyvoláte prompt /? .

echo

Pomocí příkazu echo můžete vypisovat na obrazovku zprávy. Tento příkaz se obzvlášť hodí u dávek. Příkaz echo můžete kombinovat i s proměnnými. Zkuste napsat do příkazového řádku echo Ahoj %username% a výsledek uvidíte na své obrazovce. Takových proměnných je velké množství, ale blíže se jim budeme věnovat v kapitolách o dávkách.

doskey

Teď výjimečně začnu výklad příkladem. Spusťte příkazový řádek (cmd) a k tomu command . Zkuste v cmd něco napsat a stiskněte šipku vlevo. A teď to samé udělejte v command. Jak vidíte, v cmd se stalo to samé jako v textovém editoru. Kurzor se posunul o pole vlevo, ale v command se znak vlevo od kurzoru smaže, jako kdybyste použili klávesu Backspace. Dále zkuste v command i v cmd klávesy Home, End a Insert. V command se nic nestane, ale v cmd se stane úplně to samé, jako v textovém editoru. Myslím, že jste pochopili význam doskey. Zde jsou další klávesy s kterými umí doskey pracovat. V cmd je doskey zapnut implicitně.

F1 Použij znak z minule zadaného příkazu.
F2 Po stisku se budou vypisovat všechny předcházející znaky minule zadaného příkazu.
F3 Vypíše všechny zbývající znaky z minulého příkazu.
F4 Zobrazí výzvu pro zadání znaku, po který se má text vymazat
F5 Nabídne přechozí zadaný příkaz. Stejnou funkci má i šipka nahoru
F6 Vloží znak konec souboru (Ctrl+Z)
F7 Zobrazí historii příkazů.
Alt+F7 Smaže historii příkazů